ccont

more info and photos - www.facebook.com/shihtzu.odmnichu

• 2013 •

     Jako-sen od Mnichu . . .     
      . . .My shih-tzus photos        
         Faces my shih-tzu . . .      
    . . .Photos  junior puppies        

  My photos little puppies  . . .        

• 2012 •

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz